Poezie

Tajemství zpovědnice

Přišla dívka ke zpovědi, zpovídat se z hříchu, byla celá rozechvěná a šeptala potichu. Zpovídám se důstojnosti ze svých hříchů před Bohem ze jsem doma kradla cukr a jedla ho za rohem. Dal že jsem pomlouvala kamarádku bez studu, přísahám vám důstojnosti, už to dělat nebudu... Přišla dívka ke zpovědi, zpovídat se z hříchu, byla celá rozechvěná a šeptala potic...

Cesta k fabrice

Pohledem mi vrtá oči, podívej se na zadek! Má prdelka snad vyskočí z mojich tenkých lambádek. Mohl by prsty v mokru smočit Zas jedeme autobusem, ruměnec má ve tváři. Říkám mu, vždyť nebuď zhnusen, když dva spolu souloží. Však i mně jde srdce klusem. Těším se na každé ráno, do práce když jedeme. V pohledu má něco psáno, na...

Kartáčníkova balada

Ten kartáčník to byl prase, udělal si ostudu ač měl doma mladou ženu, chodil mrdat do sudu. Nedivil se tomu žádný, kdo ho viděl nahého, to veliké přirození ohromilo každého. Ten kartáčník to byl prase, udělal si ostudu, ač měl doma mladou ženu, chodil mrdat do sudu. Nedivil se tomu žádný, kdo ho viděl nahého, to ...

3x a nikdy dost I.

Ano, paní asistentko připraven jsem k testu obávám se, uspěji-li svými vědomostmi S E X J E B Á S E Ň A Ž E N Y J S O U J E J Í M I V E R Š I K T E R É R Á D I R E C I T U J E M E Z D E J E P R V N Í V Y P R Á V Ě N Í P O D L E Z Á S A D Y T Ř I K R Á T A P Ř E C E N I K D Y D O S T POPRVÉ JE TO O TÉ JEDNÉ, ...

Svatá zpověď hříšníka

Ó velebný otče, já líbal, synu milý, duše tvá je pustá, ty jsi líbal ženu na růžová ústa? Ach velebný otče svatou pravdu díš, líbal jsem ji líbal, ale trochu níž. Ó velebný otče, já líbal, synu milý, duše tvá je pustá, ty jsi líbal ženu na růžová ústa? Ach velebný otče svatou pravdu díš, líbal jsem ji líbal, ale trochu níž...

Pro mou tajnou lásku

Lásko, lásko, lásko! Ty jsi ta kvůli níž nemohu celé noci spát. Ty jsi ta, co trápí mé vášnivé srdce Ty jsi ta, z níž ve snu strhávám šat- ta co hladí mé horké ruce. Lásko, lásko, lásko! Ty jsi ta kvůli níž nemohu celé noci spát. Ty jsi ta, co trápí mé vášnivé srdce Ty jsi ta, z níž ve snu strhávám šat- ta co hladí mé horké ruce. ...

Bereme to sportovně IV.

Báseň trochu jinak P o d s p r c h o u Panensky ladnými pažemi od sebe odháníš oči mé. Bez dechu jsem a chvílemi zas touhou zatrne. Paprskem chci být z trysky k úžlabí tvých třísel stékat a něhu z tvého klínu pít, jak z plné misky a prsténky slasti svlékat pro hostinu v polostínu touženého podvečera....

Bereme to sportovně III.

Báseň trochu jinak Ú p r a v a z á v o d i š t ě Zažehlé prsty oheň vzedmou pahorek se protitahem vzpírá prstům s výzvou otevírá Dvojobraz kreslí do kolenou růžová stehna v pohybu vlahém dlani se úval rozevírá Tam v houští kolotá a klouže bod tvárný, pod prsty duří do úplňku prudce vzrůstá Nemohou prsty,...

Bereme to sportovně II.

Báseň trochu jinak P ř i c h á z í z á v o d n i c e Jahodami v slunném dnu v tu chvíli sládnou rety když pohlédnu a spatřím, jak mezi květy ladně přicházíš V mém srdci mládne jas a dlaně nedočkavé již chtějí okusiti krás * P ř í p r a v n á m a s á ž Tu jsi. Přítelko v té noci obna...

Bereme to sportovně I.

Báseň trochu jinak P r o g r a m o l y m p i á d y Posílám ti list chceš-li si ho číst přijď si někdy hrát budem s míči žonglovat proderu se hustým křovím k měkké tůňce ve strži na kopečky vstoupím ty na hřišti v žáru vezmeš tágo k biliáru a s šišatými míčky zahraješ mi k stáru * J o ...